Centrum sanace rodin s dětmi-spolek

Otevírací doba - ambulantní:
Po: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Otevírací doba – terénní:
Po: 16.00 - 21.00
Út: 11.00 - 15.00   15.30 - 20.00
St: 11.00 - 14.00   16.00 - 21.00
Čt: 11.00 - 15.00   15.30 - 20.00
Pá: 11.00 - 15.00   15.30 - 20.00

POSLÁNÍ:

Naším posláním je poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti. Zachování a podpora vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi v případě, že se dítě ze závažného důvodu do původní rodiny vrátit nemůže.

CÍL:

Spokojená a fungující rodina, rozvoj rodičovských kompetencí pro samostatný život. Dosažení cílů služby vyhodnocujeme v rámci individuálního plánování.

Dílčí cíle:

Sanace rodin (c) 2016